برنامه نویسی

مسیر 1: برنامه نویسی

Programming

یکی از پرطرفدارترین حوزه های کاری در صنعت فناوی اطلاعات، مهارت برنامه نویسی است که هم از جهت گستردگی نیاز در صنایع مختلف و فرصتهای شغلی بسیار مطلوب و هم از جهت سطح درآمد بسیار  جذاب است. ولی آیا مهارت برنامه نویسی برای شما مناسب است؟ به این سوال به زودی پاسخ خواهیم داد هدف: پرورش برنامه نویس ماهر در حداقل یکی از زبانهای رایج برنامه نویسی در لایه های مختلف اپلیکیشن، بک اند و فرانت اند متناسب با تکنولوژی روز

مسیرهای آموزشی فنراد برای دانش آموزان مقطع متوسطه (سالهای نهم تا دوازدهم)

 * زمانبندی ارائه شده  برای هر مسیر، تقریبی بوده و در سال اول حدود 220 ساعت از مجموع آموزش های تئوری و عملی در این مسیر ارائه خواهد شد.. مدت زمان آموزش های عملی و کارآموزی بر مبنای حضور حداکثر یک روز در هفته در محیط کار و در طول 9 ماه تحصیلی و بر اساس 6 الی 8 ساعت در روز محاسبه شده است. کارآموزی در تعطیلات تابستانی با حجم و ساعات بیشتری برنامه ریزی و با هماهنگی با دانش آموزان اجرا می شود.

تعداد و عناوین دوره های آموزشی مربوط به مسیر برنامه نویسی مطابق زیر است. انتخاب دروس تئوری و فعالیت های عملی کاملا وابسته به نوع فعالیت محل مهارت آموزی است که از طرف کمیته آموزش فنراد و با هماهنگی با شرکت محل کارآموزی تعیین و اعلام می شود و انتخاب دوره های آموزشی به گونه ای است که حداقل ساعات آموزشی در بخش های تئوری و حداقل فعالیت عملی و مهارت آموزی مطابق جدول زیر پوشش داده شود.

 رئوس مطالب آموزش های تئوری و عملی مسیر برنامه نویسی

ردیف عنوان
1. مبانی برنامه­ نویسی و ابزارها
2. برنامه نویسی با زبان Java
3. برنامه نویسی با زبان Swift
4. برنامه نویسی با زبان Python
5. برنامه نویسی با زبان Kotlin
6. برنامه نویسی با زبان Dart (توسعه نرم افزار با Flutter)
7. زبان PHP
8. برنامه نویسی موبایل (Android)
9. برنامه نویسی موبایل (IOS)
10. برنامه نویسی پیشرفته
11. ساختار داده ­ها
12. APIs and Web services
13. Design patterns
14. Testing
15. مشارکت موثر در پروژه های واقعی
درخواست مشاوره اگر سوال، پیشنهاد و یا درخواستی دارید از طریق فرم زیر برای ما ارسال نمایید.