در باره فنراد (فرهنگ نخبگی در خدمت رشد اقتصاد دیجیتال)

بیشتر بدانید

فنراد
فرهنگ نخبگی در خدمت رشد اقتصاد دیجیتال

یادگیری مهارت ، مهارت یادگیری

نظر به تحول شتابان مدل­های کسب و کار مبتنی بر فناوری و نوآوری در سطح جامعه بین الملل، و از آن­جایی که مهمترین مولفه رشد اقتصاد دیجیتال برخورداری این صنعت از نیروهای متخصص جوان و نوجوان قلمداد میشود؛ ضروری است تا بستری چابک، دانش محور و خلاقیت ­پرور در مسیر شکوفایی استعدادهای نوجوانان و جوانان ایرانی با محوریت شرکت­های کارآفرین موفق اقتصاد دیجیتال و حمایت دستگاه­های حاکمیتی فراهم شود. فنراد (فرهنگ نخبگی در خدمت رشد اقتصاد دیجیتال) برگرفته از نیاز شرکت های بزرگ این حوزه در خصوص تامین و پرورش نیروی انسانی ماهر و توانمند است. فنراد که تمامی دانش­ آموزان پایه های نهم تا دوازدهم (مقطع متوسطه) را هدف قرار می دهد بستری است که همزمان با ارائه آموزش های تئوری، فنی، مهارتی و کارآموزی همراه با ایجاد فرصت جهت تجربه محیط واقعی کار ضمن ایجاد شرایط لازم برای رشد و ارتقای دانش اموزان موجبات توسعه کارآفرینی، خلق ثروت و نوآوری در اقتصاد دیجیتال را نیز فراهم می نماید. 

ارتباط بین اجزاء در اکوسیستم فنراد

اهداف فنراد:

 1- توسعه کمی و کیفی نیروی انسانی اقتصاد دیجیتال در کشور
 2- استعدادیابی و زمینه‌سازی شکوفایی استعدادهای جامعه دانش­ آموزی در همه سطوح مرتبط با اقتصاد دیجیتال
 3- تسهیل زمینه مشارکت شرکت­های دانش­ بنیان حوزه اقتصاد دیجیتال در فن­راد
 4- ایجاد زیست­بوم هم افزایی میان دستگاه های اجرایی، کارآفرینان اقتصاد دیجیتال و نهادهای آموزشی جهت تربیت نیروی انسانی اقتصاد دیجیتال
 5- پایش مستمر جایگاه سرمایه انسانی برای اقتصاد دیجیتال کشور در سطح منطقه ­ای و بین­ المللی

 فنراد نهادی غیر حاکمیتی است که مقرر است  تحت نظارت و حمایت وزارت آموزش و پرورش فعالیت نماید. فنراد صرفاً در زمینه توسعه بسترهای لازم برای تربیت نیروی انسانی کارآمد و کارآزموده در راستای رشد اقتصاد دیجیتال فعالیت می‌کند.

  وظایف و فعالیت‌ها

به منظور تحقق اهداف مذکور، فنراد اقدامات زیر را از طریق مدارس، موسسات و شرکت های عضو به عمل خواهد آورد:

  1. تشکیل کمیته راهبری و دبیرخانه فن­راد با حضور نمایندگان شرکت‌های عضو ­فن­راد
  2. طراحی ساختار آموزشی مهارت­های اقتصاد دیجیتال با بررسی و انطباق درس آموخته ­ها و موفقیت های کشورهای پیشرو
  3. طراحی مکانیزم انتخاب و عضویت شرکت­های کارآفرین و نوآور حوزه اقتصاد دیجیتال در شبکه فنراد
  4. طراحی و اجرای فرآیندهای همکاری شرکت­های کارآفرین و نوآوری عضو فن­راد در آموزش دانش آموزان علاقه­ مند
  5. طراحی و اجرای فرآیندهای به کارگیری دانش­ آموختگان فن­راد در داخل کشور با در نظر گرفتن تمامی جوانب مانند تسهیل ادامه تحصیل و رفع موانع
  6. طراحی مکانیزم خدمت وظیفه عمومی دانش آموختگان فن­راد در جبهه رشد اقتصاد دیجیتال در چارچوب قوانین کشور در حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان
  7. طراحی هفته برنامه نویسی مدارس متوسطه اول و دوم و سازمان­دهی برای اجرای آن در مدارس سراسر کشور
  8. همکاری با نهادهای اجرایی، علمی، پژوهشی و فناوری در تدوین اهداف و راهبردهای تربیت نیروی انسانی توسعه اقتصاد دیجیتال
  9. شناسایی مدارس داوطلب مناسب و ترغیب آنها جهت عضویت و همکاری در شبکه مدارس فنراد