دانشگاه ها

دانشگاه های همکار فنراد

در حال حاضر فنراد جهت مشارکت با تعدادی از دانشگاه های دولتی و غیر دولتی در حال مذاکره و رایزنی است. 

اگر نماینده یک دانشگاه دولتی یا خصوصی هستید و تمایل به مشارکت با فنراد دارید از طریق این فرم با ما در ارتباط باشید. 

درخواست مشاوره اگر سوال، پیشنهاد و یا درخواستی دارید از طریق فرم زیر برای ما ارسال نمایید.