کارشناسان مستقل

کارشناسان عضو فنراد

اسامی کارشناسان فعلی فنراد…

 

فنراد از کلیه کارشناسان و متخصصین حوزه های مختلف فناوری اطلاعات و ارتباطات، جهت مشارکت در طرح فنراد دعوت به همکاری می نماید.

درخواست مشاوره اگر سوال، پیشنهاد و یا درخواستی دارید از طریق فرم زیر برای ما ارسال نمایید.