دانش آموزان و دانشجویان

دانش آموزان و دانشجویان عضو فنراد

دانش آموزان و دانشجویانی که تمایل به پیوستن به فنراد را دارند می توانند از طریق فرم پیوستن به فنراد، درخواست خود را ارسال نمایند. حضور دانش آموز مشروط به تائید مدرسه محل تحصیل خواهد بود.

درخواست مشاوره اگر سوال، پیشنهاد و یا درخواستی دارید از طریق فرم زیر برای ما ارسال نمایید.