جزایر بازی فنراد

Fanrad Plays Islands

جزیره های بازیFANRAD
 
دریچه ای جدید به دنیای سرگرمی ها و مهارت های دیجیتال!

با دنیای سرگرمی فنراد بیشتر آشنا شویم
دنیای سرگرمی فنراد، محیطی جذاب و با نشاط برای علاقمندان به بازی و تفریح و سرگرمی در محیط دیجیتال است. جزایری هیجان انگیز برای بازی ، فکر کردن، رقابت و کسب پیروزی

چرا فنراد؟
در عصری که رقابت ها در همه عرصه ها بر سر پیشرو بودن در صنعت دیجیتال است و سبک زندگی دیجیتالی بین مردم دنیا بسرعت درحال گسترش است. کسب و کار ها، اموزش و یادگیری، ارتباطات و تجارت ها همه و همه در تلاش بکارگیری ساز و کار های دیجیتالی هستند. در میان، بازی و سرگرمی از این قاعده مستثنی نیست و همانند دیگر بخش ها، نیاز به همگام سازی با دنیای دیجیتال است

دنیایی بی حد و مرز
جزایر بازی فنراد، همراه با قطار پیشرفت دنیای دیجیتال در حوزه بازی و سرگرمی حرکت خواهد کرد. این جزایر، دنیای بازی و رقابت را در بستر دیجیتال و محیطی کاملا جذاب و هیجان انگیز می سازد. جزایری بی حد و مرز و بودن هیچ محدودیتی! با یک پرواز خیلی راحت وارد دنیای فن راد شوید و خود را با دنیای دیجیتال همراه کنید و اما یک نکته بسیار مهم را فراموش نکنید. در فنراد محکوم به داشتن حس خوب هستید، چون امکان ندارد که به این جزیره ها سفر کنید و دست خالی و بی انرژی برگردید.

به دنیای فنراد و جزایر سرگرمی وارد شوید!
توجه داشته باشید که در این دنیا هیچ مرزی وجود ندارد! شما می توانید هر زمان با توجه به نیاز خود وارد جزیره ها شوید. این نکته به چه معناست؟ جزایر بر اساس سه هدف برنامه ریزی شده. رقابت ، ارتباط دیجیتال ، تفریح 5- در دنیای فنراد می توانید حس رقابت را با تمام وجود حس کنید و بسته به نوع علایق می توانید از این جزیره به جزیره های دیگر سفر کنید و تجربه های جدید در دنیای سرگرمی کسب کنید و پیشرفت کنید. در این دنیا می توانید جزایری برای بازی و رقابت با دیگر جستجوگران و مقام طلبان و جدال گران، جستجوگرانی که تشنه پیروزی هستند و چیزی جز موفقیت را نمی بینند را انتخاب کنید و یا با دوستان خود وارد جزیره ای شوید و در محیطی جذاب و هیجان انگیز، به لذت بردن از دور هم بودن با سرگرمی ها و بازی های مختلف و ارتباط با یکدیگر بپردازید و رقابتی سالم با آنها داشته باشید.