همکاران فنراد

فنراد با مشارکت و همکاری تعدادی از شرکت ها، موسسات، مدارس و برخی فعالان مطرح در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات شکل گرفته است که همگی در راستای توسعه و رشد اقتصاد دیجیتال کشور از طریق تربیت نیروی انسانی ماهر و تواتنمند و با اهداف مشترک فعالیت می نمایند.
گروه های همکار و ارتباط بین آنها در طرح زیر نمایش داده شده است که در منوی همکاران ما به تفکیک گروه معرفی شده اند.

اکوسیستم فنراد
درخواست مشاوره اگر سوال، پیشنهاد و یا درخواستی دارید از طریق فرم زیر برای ما ارسال نمایید.